top of page

Finansal Danışmanlık

Antalya merkezli bir yatırım danışmanlık şirketi olan Crassus Capital, finansal danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. İşletmeler ve bireysel yatırımcılar için özelleştirilmiş finansal çözümler sunan şirket, finansal danışmanlık hizmetleri ile müşterilerine kapsamlı bir finansal planlama ve yönetim süreci sunar.

 

Finansal danışmanlık, müşterilerin finansal hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için tasarlanmış bir hizmettir. Crassus Capital, müşterilerinin finansal hedeflerini belirlemek için özel bir yaklaşım benimser. Şirket, müşterilerinin finansal durumunu, risk toleransını ve önceliklerini anlamak için bir dizi soru sormaktadır. Bu bilgiler, müşterilerin finansal hedeflerini ve yatırım stratejilerini belirlemek için kullanılır.

crassus capital (1).jpg

Gelir getiren ve sizi risklerden koruyan finansal çözümlemeler yapar; mali durumunuzu anlamaya çalışır ve is kararlarınızı yüksek öngörülü piyasa analizleri çerçevesinde almanızı sağlarız. Bu işte deneyim sahibi bir ekibimiz mevcuttur. Hedeflerinize ulaşmanız için ortak akılla hareket ederek detaylı finansal danışmanlık sunarız. Finansal süreçlerin başından sonuna kadar takibini gerçekleştiririz. Karşılaşacağınız finansal riskler ve fırsatlar konusunda sizi bilgilendiririz.

Finansal yönetim, bir işletmenin kaynaklarını etkili bir şekilde yönetmesi ve finansal hedeflerine ulaşması için kritik öneme sahip bir süreçtir. Antalya'da hizmet veren Crassus Capital, finansal yönetim konusunda uzmanlaşmış bir yatırım danışmanlık şirketidir. Şirket, müşterilerine özelleştirilmiş finansal yönetim hizmetleri sunarak, işletmelerin finansal başarılarını maksimize etmelerine yardımcı olur.

Crassus Capital, finansal yönetim hizmetleri kapsamında müşterilerine finansal analiz, bütçe yönetimi, nakit yönetimi, borç yönetimi ve risk yönetimi gibi konularda destek sağlar. Şirket, müşterilerinin finansal hedeflerini dikkate alarak, özelleştirilmiş finansal planlama ve yönetim hizmetleri sunar. Bu hizmetler, işletmelerin finansal performanslarını analiz ederek, finansal hedeflerine ulaşmaları için gerekli adımları belirler.​

Finansal analiz, işletmelerin finansal durumlarını anlamalarına ve gelecekteki performanslarını tahmin etmelerine yardımcı olur. Crassus Capital, finansal analiz hizmetleri ile müşterilerine, finansal tabloların analizi, değer pojksiyonları oluşturma,firmalarının veya işbirliği içerisinde olacağı firmaların performans değerlendirmesi gibi konularda destek sağlar.

Bütçe yönetimi, işletmelerin ve bireylerin, finansal hedeflerine ulaşmak için gereken kaynakları etkili bir şekilde planlamalarını ve yönetmelerini sağlar. Crassus Capital, müşterilerine bütçe yönetimi hizmetleri ile işletmelerin bütçelerini hazırlamalarına, takip etmelerine ve gerektiğinde güncellemelerine yardımcı olur.

Nakit yönetimi, işletmelerin ve bireylerin  nakit akışını yönetmelerine ve nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur. Crassus Capital,nakit yönetimi hizmetleri ile firmaların ve bireylerin,nakit akışlarını analiz etmelerine, nakit ihtiyaçlarını belirlemelerine ve nakit yönetim stratejileri geliştirmelerine yardımcı olur.

Risk yönetimi,işletmelerin finansal risklerini yönetmelerine ve finansal kayıplardan korunmalarına yardımcı olur. Crassus Capital, müşterilerine risk yönetimi hizmetleri ile işletmelerin ve bireylerin finansal risklerini analiz etmelerine, risklerini yönetmelerine ve gerektiğinde risk azaltma stratejileri geliştirmelerine yardımcı olur.

Finansal yönetim hizmetleri ile işletmeler, finansal hedeflerine ulaşmak için gerekli adımları doğru bir şekilde atabilirler. Crassus Capital, müşterilerine uzmanlık alanlarındaki bilgi ve deneyimlerini kullanarak özelleştirilmiş finansal yönetim hizmetleri sunar. Bu hizmetler, işletmelerin finansal başarıları için gerekli olan etkili finansal planlama ve yönetim stratejilerini belirler.

Crassus Capital, finansal yönetim hizmetleri kapsamında müşterilerine ayrıca yatırım yönetimi, portföy yönetimi ve varlık yönetimi gibi konularda da destek sağlar. Yatırım yönetimi, işletmelerin yatırım yapacakları alanları doğru bir şekilde belirlemelerine yardımcı olur. Portföy yönetimi, müşterilerin portföylerini analiz ederek, risk ve getiri hedeflerine uygun olarak yönetmelerine yardımcı olur. Varlık yönetimi, müşterilerin varlıklarını etkili bir şekilde yönetmelerine ve varlık yönetimi stratejileri geliştirmelerine yardımcı olur.

 

Firmaların finansal danışmanlık hizmetine ihtiyaç duydukları gibi günümüzde bireylerde finansal danışmalığa ihtiyaç duymaktadırlar.Bireysel finansal hatalar tüm birikimlerinizin yok olmasına sebeb olabilir. Doğru finansman yöntemleri kullanmak ve danışmanlık hizmeti almak sizleri risklerden koruru ve yatırımlarınızı büyütmenizi sağlar.Son yıllarda yapılan menkul ve gayrimenkul alımlarında alternatif ödeme şekil ve seçenekleri aygınlaşmış olamkala birlikte bazı riskleride beraberinde getimiştir.Örnek olayda danışanımız (A) Antalya il sınırlarında bir miktar peşin ödeme ile proje bitim tarihine kadar taksit ödeyerek ev sahibi olmak isterken,Tksitlerini ödemekte zorlanmış ve yatırımlarını kaybetme noktasına gelmiştir. Danışanımız (X) Benzeri bir yöntemle ev almış ancak satıcının projeyi tamamlayamaması sebebiyle zarara uğramıştır.Tüm bu sorunlar bireysel yatırımcının finansal ve hukuki danışmanlık almadan attığı adımlar yada satın alma sürecinde satıcının finansal durumu araştırılmadan verilen kararlar neticesinde ortaya çıkmıştır.Danışanımız (Z) önerdiğimiz lokasyonda talebe ilişkin artış beklentimizi dikkate alarak yaptığı alım sonrası gerçekleşen yüksek taleplerle gayrimenkulünün değeri yükeselmiş ve önemli düzeyde bir kar elde etmiştir.

Sonuç olarak, finansal yönetim işletmeler için kritik öneme sahip bir süreçtir. Crassus Capital, Antalya'da hizmet veren uzman bir yatırım danışmanlık şirketidir ve finansal yönetim konusunda müşterilerine özelleştirilmiş hizmetler sunar. Şirket, müşterilerinin finansal hedeflerini dikkate alarak, finansal planlama ve yönetim stratejileri geliştirerek, işletmelerin finansal başarılarını maksimize etmelerine yardımcı olur.

bottom of page